سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
روا نشدن حاجت ، آسانتر ، تا آن را از نا اهل خواستن . [نهج البلاغه]